کارآفرینی خیار درختی


دانلود کارآفرینی خیار درختی

فرمت فایل: ورد

تعداد صفحات: 39

 

 


تاریخ انتشار تعداد بازدید تعداد خرید حجم فایل فرمت فایل تعداد نظرات
1395/06/24 (01:35) 1841 0 87.2KB zip 0


دسته بندی : طرح توجیهی

قیمت : 2,300

ادامه مطلب
1395/06/24

   کارآفرینی ساخت و تولید لوازم مسافرتی و تفریحی


دانلود کارآفرینی ساخت و تولید لوازم مسافرتی و تفریحی

فرمت فایل: ورد

تعداد صفحات:13

 

 


تاریخ انتشار تعداد بازدید تعداد خرید حجم فایل فرمت فایل تعداد نظرات
1395/06/24 (01:33) 1715 0 22.69KB zip 0


دسته بندی : طرح توجیهی

قیمت : 2,300

ادامه مطلب
1395/06/24

   کارآفرینی شرکت تبلیغاتی


دانلود کارآفرینی شرکت تبلیغاتی

فرمت فایل: ورد

تعداد صفحات: 36

 


تاریخ انتشار تعداد بازدید تعداد خرید حجم فایل فرمت فایل تعداد نظرات
1395/06/24 (01:30) 1692 0 38.52KB zip 0


دسته بندی : طرح توجیهی

قیمت : 2,300

ادامه مطلب
1395/06/24

   کارآفرینی شرکت تولیدی پنیر پرمایون


دانلود کارآفرینی شرکت تولیدی پنیر پرمایون (حامد طوس)

فرمت فایل: ورد

تعداد صفحات: 22

 

 


تاریخ انتشار تعداد بازدید تعداد خرید حجم فایل فرمت فایل تعداد نظرات
1395/06/24 (01:28) 1721 0 27.91KB zip 0


دسته بندی : طرح توجیهی

قیمت : 2,300

ادامه مطلب
1395/06/24

   کارآفرینی شرکت رب گوجه فرنگی شاد گل


دانلود کارآفرینی شرکت رب گوجه فرنگی شاد گل

فرمت فایل: ورد

تعداد صفحات: 61

 

 


تاریخ انتشار تعداد بازدید تعداد خرید حجم فایل فرمت فایل تعداد نظرات
1395/06/24 (01:27) 1661 0 183.39KB zip 0


دسته بندی : طرح توجیهی

قیمت : 2,300

ادامه مطلب
1395/06/24

   کارآفرینی شرکت فراورده های لبندیس


دانلود کارآفرینی شرکت فراورده های لبندیس 

فرمت فایل: ورد

تعداد صفحات:71

 

 


تاریخ انتشار تعداد بازدید تعداد خرید حجم فایل فرمت فایل تعداد نظرات
1395/06/24 (01:24) 1554 0 148.69KB zip 0


دسته بندی : طرح توجیهی

قیمت : 2,300

ادامه مطلب
1395/06/24

   کارآفرینی شركت آب معدني كوهسار


کارآفرینی شركت آب معدني كوهسار

فرمت فایل: ورد

تعداد صفحات: 111

 

 


تاریخ انتشار تعداد بازدید تعداد خرید حجم فایل فرمت فایل تعداد نظرات
1395/06/24 (01:21) 1676 0 276.56KB zip 0


دسته بندی : طرح توجیهی

قیمت : 2,300

ادامه مطلب
1395/06/24

   کارآفرینی شركت توليدي فرقان شيمي


کارآفرینی شركت توليدي فرقان شيمي

فرمت فایل: ورد

تعداد صفحات:31

 

 


تاریخ انتشار تعداد بازدید تعداد خرید حجم فایل فرمت فایل تعداد نظرات
1395/06/24 (01:20) 1566 0 374.93KB zip 0


دسته بندی : طرح توجیهی

قیمت : 2,300

ادامه مطلب
1395/06/24

   طرح احداث شركت ماكاروني


دانلود طرح احداث شركت ماكاروني

فرمت فایل: ورد

تعداد صفحات: 58

 

 


تاریخ انتشار تعداد بازدید تعداد خرید حجم فایل فرمت فایل تعداد نظرات
1395/06/24 (01:18) 1648 0 66.42KB zip 0


دسته بندی : طرح توجیهی

قیمت : 2,300

ادامه مطلب
1395/06/24

   طرح توجیهی و کارآفرینی احداث گلخانه


طرح احداث گلخانه براي توليد محصولات گلخانه اي

فرمت فایل: ورد

تعداد صفحات:23

 

 


تاریخ انتشار تعداد بازدید تعداد خرید حجم فایل فرمت فایل تعداد نظرات
1395/06/24 (01:16) 1357 0 19.06KB zip 0


دسته بندی : طرح توجیهی

قیمت : 2,300

ادامه مطلب
1395/06/24

   طرح احداث نهالستان


دانلود طرح توجیهی و کارآفرینی احداث نهالستان

در سطح 5/3 هكتار

فرمت فایل: ورد

تعداد صفحات: 21


تاریخ انتشار تعداد بازدید تعداد خرید حجم فایل فرمت فایل تعداد نظرات
1395/06/24 (01:15) 1451 0 16.01KB zip 0


دسته بندی : طرح توجیهی

قیمت : 2,300

ادامه مطلب
1395/06/24

   طرح ایجاد مکانهای اطلاع رسانی


کارآفرینی و طرح ایجاد مکانهای اطلاع رسانی

فرمت فایل: ورد

تعداد صفحات: 24

 

 


تاریخ انتشار تعداد بازدید تعداد خرید حجم فایل فرمت فایل تعداد نظرات
1395/06/24 (01:13) 1392 0 27.69KB zip 0


دسته بندی : طرح توجیهی

قیمت : 2,300

ادامه مطلب
1395/06/24

   کارآفرینی و طرح توجیهی پرورش دام


دانلود کارآفرینی و طرح توجیهی پرورش دام

فرمت فایل: ورد

تعداد صفحات:25

 

 


تاریخ انتشار تعداد بازدید تعداد خرید حجم فایل فرمت فایل تعداد نظرات
1395/06/24 (01:08) 1290 0 31KB zip 0


دسته بندی : طرح توجیهی

قیمت : 2,300

ادامه مطلب
1395/06/24

   طرح توجیهی پرورش قارچ خوراکی


دانلود کارآفرینی و طرح توجیهی پرورش قارچ خوراکی

فرمت فایل: ورد

تعداد صفحات:16

 

 


تاریخ انتشار تعداد بازدید تعداد خرید حجم فایل فرمت فایل تعداد نظرات
1395/06/24 (01:06) 1413 0 38.86KB zip 0


دسته بندی : طرح توجیهی

قیمت : 2,300

ادامه مطلب
1395/06/24

   طرح توجیهی پرورش گوساله


دانلود کارآفرینی و طرح توجیهی پرورش گوساله در استان اردبيل 

فرمت فایل: ورد

تعداد صفحات: 18

 

 


تاریخ انتشار تعداد بازدید تعداد خرید حجم فایل فرمت فایل تعداد نظرات
1395/06/24 (01:05) 1533 0 82.92KB zip 0


دسته بندی : طرح توجیهی

قیمت : 2,300

ادامه مطلب
1395/06/24

   طرح تأسیس آموزشگاه رانندگی


دانلود کارآفرینی و طرح تأسیس آموزشگاه رانندگی

فرمت فایل: ورد

تعداد صفحات:20

 

 


تاریخ انتشار تعداد بازدید تعداد خرید حجم فایل فرمت فایل تعداد نظرات
1395/06/24 (01:03) 1335 0 17.2KB zip 0


دسته بندی : طرح توجیهی

قیمت : 2,300

ادامه مطلب
1395/06/24

   طرح تأسیس آموزشگاه طراحی سنتی


دانلود کارآفرینی و طرح تأسیس آموزشگاه طراحی سنتی

فرمت فایل: ورد

تعداد صفحات:12

 

 


تاریخ انتشار تعداد بازدید تعداد خرید حجم فایل فرمت فایل تعداد نظرات
1395/06/24 (01:01) 1473 0 15.67KB zip 0


دسته بندی : طرح توجیهی

قیمت : 2,300

ادامه مطلب
1395/06/24

   طرح تأسیس آموزشگاه کامپیوتر


کارآفرینی و طرح تأسیس آموزشگاه کامپیوتر

فرمت فایل: ورد

تعداد صفحات: 22

 

 


تاریخ انتشار تعداد بازدید تعداد خرید حجم فایل فرمت فایل تعداد نظرات
1395/06/24 (01:00) 1400 0 86.55KB zip 0


دسته بندی : طرح توجیهی

قیمت : 2,300

ادامه مطلب
1395/06/24

   طرح تأسیس شرکت تولید نرم افزارهای کاربردی


کارآفرینی و طرح تأسیس شرکت تولید نرم افزارهای کاربردی

فرمت فایل: ورد

تعداد صفحات:45

 

 


تاریخ انتشار تعداد بازدید تعداد خرید حجم فایل فرمت فایل تعداد نظرات
1395/06/24 (00:57) 1346 0 112.89KB zip 0


دسته بندی : طرح توجیهی

قیمت : 2,300

ادامه مطلب
1395/06/24

   طرح تأسیس شیرینی پزی


کارآفرینی طرح تأسیس شیرینی پزی

فرمت فایل: ورد

تعداد صفحات: 20

 

 


تاریخ انتشار تعداد بازدید تعداد خرید حجم فایل فرمت فایل تعداد نظرات
1395/06/24 (00:55) 1402 0 28.87KB zip 0


دسته بندی : طرح توجیهی

قیمت : 2,300

ادامه مطلب
1395/06/24

   طرح تاسیس سيستم كتابخانه


طرح تآسیس سيستم كتابخانه

فرمت فایل: ورد

تعداد صفحات:18

 

 


تاریخ انتشار تعداد بازدید تعداد خرید حجم فایل فرمت فایل تعداد نظرات
1395/06/24 (00:54) 1432 0 23.03KB zip 0


دسته بندی : طرح توجیهی

قیمت : 2,300

ادامه مطلب
1395/06/24

   طرح تجاري كارخانه صنعتي آلياژ


کارآفرینی و طرح تجاري كارخانه صنعتي آلياژ 

فرمت فایل: ورد

تعداد صفحات: 10

 

 


تاریخ انتشار تعداد بازدید تعداد خرید حجم فایل فرمت فایل تعداد نظرات
1395/06/24 (00:52) 1296 0 8.04KB zip 0


دسته بندی : طرح توجیهی

قیمت : 2,300

ادامه مطلب
1395/06/24